2016-09-12-19-48-33
Disse ordkort er et produkt jeg havde med til min DKK-eksamen, hvor jeg talte om tosprogede børns behov og tilegnelse af leksikale kompetence, også kaldet ordforråd. Og det gjorde jeg ud fra Jette Løntofts bog: Mange ord – om tosprogede 4-8åriges ordforrådstilegnelse.

”Uden grammatik kan vi kun udtrykke meget lidt, men uden ordforråd kan vi intet udtrykke” (eller forstå) David Wilkins – engelsk sprogforsker

Det ikke er nok at have et stort ordforråd, man skal også kunne bruge dem. Et barn der har et stort ordforråd, men ikke forstår de tilhørende begreber (ordrerne), altså hvordan ordrerne bruges, så kan barnet kun sprog lyde og ikke et sprog. Man kan sammenligne det lidt med at papegøje, den kan også en masse sproglyde, men den forstår ikke hvad ordrerne betyder eller hvordan de bruges. Hvis man kun har fokus på at børnene skal lærer så mange ord som muligt, er der er risiko ved at nogle af dem, lærer ordrerne på ”papegøjeniveau”.

Vi har to former for ordforråd:
– Det receptive ordforråd: altså de ord vi forstår (lytte og læse)
– Det produktive ordforråd: altså de ord vi anvender (tale og skrive)

Er leksikale kompetence vigtig for at kunne begå senere hen? JA!
Det viser en undersøgelse af 16 tyrkiske elevers ordforråd. De er blevet vurderet ud fra 50 almindelige ord fra deres 5. klasse lærebøger. Så læreren har ikke gennemgået disse ord først, da det er nogle ord man forventer at eleverne kan på dette klassetrin. Undersøgelsen viser at 6 af eleverne kunne forklare færre end 10 af de 50 ord, og gennemsnittet var 15,6 ord, hvor den danske kontrol gruppe kunne 42!!!

Meget tyder på at ordforrådet er en væsentlig faktor for et skole-relevant sprog, og at man skal have kendskab til 95% af ordforrådet i en tekst for at man kan læse med en rimelig læsehastighed og forståelse. Så derfor er bevidst målrettet arbejde med tosprogedes leksikale kompetence en høj prioritet, så vi kan ruste det tosprogede bedste muligt, for at de kan takle de sproglige krav der er i skolen. Ellers så kan de hurtigt kobles af uddannelses-toget i en tidlig alder, da de ikke har de sproglige kompetencer for at kunne følge med.

En del tosprogede børn udvikler en evne til at ”aflæse” og agere i forhold til kontekster, de udvikler deres visuelle kompetence, for at kunne kompensere for den manglede sprogforståelse.

For at man kan fæstne eks. et ord i langtidshukommelsen, så det sætter et mentalt spor, er man nødt til at dykke ned under overfladen (udtale/stavemåden) og fokusere på selv betydningsaspektet. Til den kognitive bearbejdning vil det være rigtig godt med gruppe øvelser, så får man mobiliseret den receptive og produktive sprog kompetence, da børnene bliver nødt til at kommunikere og diskutere med hinanden. Gentagelse vil her være nøgleordet, jo flere gange vi høre et ord, jo nemmere husker vi det og vil bruge det senere. Man kan med fordel arbejde med ord inden for hver ordklasse: udsagnsord, navneord, stedord, tillægsord osv.

Til at starte med kan man bruge ord fra hverdagen, da børnene da nemmere kan sætte dem i kontekst. Kortene bruges på den måde at børnene ikke må se kortene, og så skal en voksen beskrive det der er på kortene, og børnene skal gætte hvad det er. Når børnene ved hvad legen går ud på, så kan børnene skiftes til at skulle beskrive og de andre skal gætte. Ord-kortene ligger som PDF, så de er lige til at printe ud og laminere.

Bagside
Beklædning 1
Beklædning 2 
Dyr 1 Ko, får, ged, isbjørn, myre, sommerfugl, frø, regnorm, edderkop, pingvin
Dyr 2 Hund, kat, fugl, mus, pindsvin, elefant, giraf, tiger, løve, gris
Dyr 3 Ørn, fisk, papegøje, vildsvin, drage, ulv, søhest, næsehorn, abe, snegl
Dyr 4 Zebra, panda, bison, flodhest, bjørn, hest, kænguru, spækhugger, hjort, krabbe
Dyr 5 Haj, krokodille, elg, struds, tyrannosaurus rex, slange, panter, kanin, søløve, gepard
Køkkenting 1
Køkkenting 2

– God fornøjelse Sidsel

1 Comment on “Gæt et ord”-kort

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *